Need Help?

Subscribe to Differential Equation

Subscribe
  • Notes
  • Comments & Questions
  • الـ (numerical method) طريقة عددية تُستخدم في حل الـ first order DE
  • الطريقة الأولى باستخدام الـ tangent line وهتكون الـ First order initial value problem على الشكل

بحيث الـ equation of tangent line على الشكل y = L (x)

  • الطريقة الثانية هي Euler's Methodوالـ  general form بيكون على الشكل

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!