Need Help?

  • Notes
  • Comments & Questions
  • ايه هي الdifferential equations  ؟

ال differential equation هي معادله بتحتوي على Unknown function ومعاه ال derivatives  بتاعته زي المثال البسيط ده:

 حيث ال r ثابت.

 

  • ايه هو الحل العام لل homogenous linear system ؟
  1. كل الحلول لل homogeneous linear systemهتكون عباره عن subspace من الvector space  لل differentiable real-valued n-vector function .
  2. اي linear combination زي:

هو كمان يعتبر حل وبنسمي الطرف الايمن من المعادلة ال general solution  حيث b1, b2,  لحد bn  ثوابت.

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!