Need Help?

  • Notes
  • Comments & Questions
  • اى دوال عموما نقدر نعبر عنها باربع صور مختلفة: verbally- numerically-algebraically visually
  • الدالة ذات المتغييرين :  علاقة بتربط او تقارن كل زوج مرتب من الارقام الحقيقية (x,y) فى المجموعة D ، برقم واحد فقط اسمة (f(x,y ، وال D اللى هو domain او مجال الدالة وهوعبارة عن كل القيم للX ولل Y اللى تجعل للدالة قيمة حقيقية .
  •  تعريف الlevel curves: المنحنيات التى تتحقق f(x,y)=k بحيث ان الk بيساوى ثابت، وتقع فى مدى الدالة f.
  • الدالة فى ثلاث متغيرات: هى علاقة بتربط بين الثلاث نقط المرتبة (x,y,z) فى المجال الذى يكون جزء من الفئة  R^3 ، وبين قيمة الدالة نفسها( f(x,y,z .

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!