Need Help?

Subscribe to Chemistry Grade 12(Kuwait)

Subscribe
  • Notes
  • Comments & Questions

1-ثابت تاين الماء:                                                                                                                      

حاصل ضرب تركيزَي كاتيونات الهيدرونيوم وأنيونات الهيدروكسيد في الماء                                                     

2-المحلول الحمضي:                                                                                                                  

هو المحلول الذي يكون فيه تركيز كاتيون الهيدرونيوم أكبر من تركيز انيون الهيدروكسيد                                          

3-المحلول القاعدي:                                                                                                                   

هو المحلول الذي يكون فيه تركيز كاتيون الهيدرونيوم أقلّ من تركيز أنيون الهيدروكسيد                                           

4-الاس الهيدروجيني:                                                                                                                 

قيمة الأس الهيدروجيني لمحلول ما هي القيمة السالبة للّوغاريتم العشري لتركيز كاتيون الهيدرونيوم                              

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!