Need Help?

Subscribe to Physics Grade 10(Kuwait)

Subscribe
  • Notes
  • Comments & Questions
  • ينص قانون نيوتن الثالث علي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار و مضاد له في الاتجاه
  • في حالة السند علي المكتب هتأثر عليه بقوة هو ده الفعل لكن رد الفعل هيبقي قوة احتكاك عجل المكتب 
  • تتناسب قوة التجاذب بين جسمين طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين و عكسيا بين مربع البعد بين مركزي كتلتي الجسمين

حيث :   : كتلة الجسم الأول Kg

          : كتلة الجسم الثاني Kg

          : البعد بين الجسمين m

              G : ثابت الجذب العام

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!