Need Help?

  • Notes
  • Comments & Questions
  • اذا كان الجسم يتحرك علي مسار منحني فاننا نحسب الشغل عن طريق

  • لحساب الشغل الناتج عن قوة متغيرة فان الشغل هو المساحة تحت منحني القوة علي محور الصادات و الازاحة علي محور السينات باستخدام القانون

  • الطاقة هي المقدرة علي انجاز الشغل و وحدتها الجول (joule)

الطاقة الحركية (Kinetic Energy ) هي الشغل الذى ينجزه الجسم بسبب حركته و نحسبها عن طريق :                \(KE=\frac{1}{2}mV^2\)

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!