Need Help?

Subscribe to Chemistry Grade 12(Kuwait)

Subscribe
  • Notes
  • Comments & Questions

1-العوامل التي تؤثر في ضغط الغاز:                                                                                                        

أ-كمية الغاز: بزيادة كمية الغاز يزيد الضغط                                                                                             

ب-الحجم:بزيادة الحجم يقل الضغط والعكس صحيح                                                                                      

ج-درجة الحرارة:بزيادة درجة الحرارة يزداد الضغط والعكس صحيح                                                                

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!