Need Help?

Subscribe to Statics

Subscribe
  • Notes
  • Comments & Questions

عرفنا العزم  Moment و قلنا انه عبارة عن حاصل ضرب القوة في زراع العزم

 

و بنحدد اتجاه دورانه و المحور اللي بيدور حوليه من قاعدة اليد اليمني

و محصلة العزم حولين  نقطة بتساوي مجموع عزوم القوة حولين النقطة

 

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!