Need Help?

Subscribe to Differential Equation

Subscribe
  • Notes
  • Comments & Questions
  • من خلال تتطبيق بعض الخطوات الرياضية توصلنا لحل بعض أنواع الـ Differential Equationمثل الـ linearو الـ Separableوالـ exactولكن ليس في جميع الحالات
  • الـ  substitutions في الـ DE  من خلالها هنقدر نعمل transformللـ first-order differential equation

ومن خلال  الـ chain rule هنجد ان

اى ان

وبالتالي فان الـ DEهتكون على الشكل

والحل العام للـ DEبعد عمل replace  هيكون

  • الـ homogenous function of degree a بتكون على الشكل

  • الـ first order DE in differentialالتى على الشكل

تسمى Homogeneous اذا كان

  • اذا كانت الـ DE على الشكل

فا من الممكن عمل فصل متغيرات عن طريق استخدام الـ substitution u = Ax + By + C

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!