Need Help?

Subscribe to Chemistry Grade 12(Kuwait)

Subscribe
  • Notes
  • Comments & Questions

1-تسمية الاحماض غير الاكسجينية:                                                                                                      

تكون تسمية الحمض على الشكل التالي: حمض+هيدرو+اسم العنصر مضافا اليه المقطع "يك"                                     

2-تسمية الاحماض الاكسجينية:                                                                                                           

تحدد من خلال تحديد عدد تاكسد ئرة اللافلز                                                                                             

2.1 عندما يكون عدد تأكسد الذرة المركزية+1                                                                                   

حمض + هيبو + اسم الذرة المركزية + وز                                                                                   

 

2.2 عندما يكون عدد تأكسد الذرة المركزية  +3                                                                                       

حمض + اسم الذرة المركزية + وز                                                                                                    

 

3.2 عندما يكون عدد تأكسد الذرة المركزية +5                                                                                             

حمض + اسم الذرة المركزية + يك                                                                                                     

2.4 عندما يكون عدد التأكسد للذرة المركزية  7                                                                                           

حمض + بير + اسم الذرة المركزية + يك                                                                                                

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!